នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អភិបាលខេត្តប៉ៃលិន បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាការងារ រវាងអាជ្ញាធរខេត្ត និងម្ចាស់អាជីវកម្មសាយឡូ ទិញផលកសិកម្មដំឡូង ពោត ទូទាំងខេត្តប៉ៃលិន ។

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331