ញូ​ដេលី៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​ឥណ្ឌា នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ​បានប្រកាស​ពី​ការរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង COVID-19 ចំនួន ២៦១,៥០០នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ១,៥០១នាក់​ក្នុង​រយៈពេល ២៤ម៉ោង​ចុង​ក្រោយនេះ។

#អរគុណសន្តិភាព

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *