ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីការរកឃើញនូវនូវអ្នកឆ្លងជំងឹកូវិដ ១៩ថ្មីចំនួន ៨៤១នាក់ទៀត អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៦១នាក់ត និង ស្លាប់ចំនួន ៤នាក់គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ។

ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ទៀតថា រហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកឆ្លងសរុប 15361 នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន  5430 នាក់ អ្នកកំពុងព្យាបាលចំនួន 9818 នាក់និងអ្នកស្លាប់ចំនួន 106 នាក់៕

 

#អរគុណសន្តិភាព

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *