ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាល​ នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង​ អញ្ជេីញសម្ភោធអគាសិក្សាថ្មី១ខ្នងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាសំអាង ដែលជាជំនួយអង្គការផ្លែន

ឯកឧត្តម ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាល​ នៃគណៈអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង​ អញ្ជេីញសម្ភោធអគាសិក្សាថ្មី១ខ្នងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាសំអាង ដែលជាជំនួយអង្គការផ្លែន (Plan International Cambodia)

សន្តិភាព

គេហទំព័រ «អរគុណសន្តិភាព» បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសគឺ​ភាពរីចចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលនាំឱ្យកម្ពុជាមាន «សន្តិភាព» ដូចរាល់ថ្ងៃ។ Tel: 0973323331