ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះជាជនចាស់ជរា ជនទីទាល់ក្រ ស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រនិងជនមានពិការភាពចំនួន១៦២គ្រួសារ នៅស្រុកអូរយ៉ាដាវបានទទួលអំណោយជាស្បៀងអាហារពី រាជរដ្ឋាភិបាល

ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះជាជនចាស់ជរា ជនទីទាល់ក្រ ស្ត្រីមេម៉ាយក្រីក្រ និងជនមានពិការភាព ចំនួន ១៦២គ្រួសារ
នៅស្រុកអូរយ៉ាដាវ បានទទួលអំណោយ ជាស្បៀងអាហារ ពីរាជរដ្ឋាភិបាល

សន្តិភាព

គេហទំព័រ «អរគុណសន្តិភាព» បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសគឺ​ភាពរីចចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលនាំឱ្យកម្ពុជាមាន «សន្តិភាព» ដូចរាល់ថ្ងៃ។ Tel: 0973323331