លោក គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានណែនាំដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុ ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទៅកាន់លំហសមុទ្រ និងប្រជានេសាទដែលកំពុងស្ថិតនៅលើលំហសមុទ្រស្រាប់ ខណៈអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់ខ្លាំង

លោក គួច ចំរើន អភិបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានណែនាំដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយអំពីបញ្ហាអាកាសធាតុ ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកទៅកាន់លំហសមុទ្រ និងប្រជានេសាទដែលកំពុងស្ថិតនៅលើលំហសមុទ្រស្រាប់ ខណៈអាកាសធាតុចាប់ផ្ដើមចុះត្រជាក់ខ្លាំង

សន្តិភាព

គេហទំព័រ «អរគុណសន្តិភាព» បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសគឺ​ភាពរីចចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលនាំឱ្យកម្ពុជាមាន «សន្តិភាព» ដូចរាល់ថ្ងៃ។ Tel: 0973323331