ជូនដំណឹង! អាជ្ញាធរទុករយៈពេល៣ខែជាកំហិតឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅផ្លូវ៥៩៨ ម្ចាស់អាជីវកម្មទិញលក់រថយន្ដ និងម៉ូតូទាំងអស់នៅខណ្ឌទួលគោក បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ និងទ្រូងផ្លូវ

ជូនដំណឹង! អាជ្ញាធរទុករយៈពេល៣ខែជាកំហិតឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅផ្លូវ៥៩៨ ម្ចាស់អាជីវកម្មទិញលក់រថយន្ដ និងម៉ូតូទាំងអស់នៅខណ្ឌទួលគោក បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់ចិញ្ចើមផ្លូវ និងទ្រូងផ្លូវ

សន្តិភាព

គេហទំព័រ «អរគុណសន្តិភាព» បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសគឺ​ភាពរីចចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍របស់កម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលនាំឱ្យកម្ពុជាមាន «សន្តិភាព» ដូចរាល់ថ្ងៃ។ Tel: 0973323331