You are currently viewing រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ដល់​ម្ចាស់​កម្មវិធី និង​ម្ចាស់​អាជីវ​កម្មដ្ឋាន ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការបិទ​កម្មវិធី ឬ​អាជីវ​កម្មដ្ឋាន ព្រមទាំង​ត្រូវ​ទទួល​ទោសទណ្ឌ បើ​ល្មើ​សនឹង​វិធានការ​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ដល់​ម្ចាស់​កម្មវិធី និង​ម្ចាស់​អាជីវ​កម្មដ្ឋាន ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការបិទ​កម្មវិធី ឬ​អាជីវ​កម្មដ្ឋាន ព្រមទាំង​ត្រូវ​ទទួល​ទោសទណ្ឌ បើ​ល្មើ​សនឹង​វិធានការ​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចេញ​សេចក្តីណែនាំ​ដល់​ម្ចាស់​កម្មវិធី និង​ម្ចាស់​អាជីវ​កម្មដ្ឋាន ត្រូវ​ប្រឈមមុខ​នឹង​ការបិទ​កម្មវិធី ឬ​អាជីវ​កម្មដ្ឋាន ព្រមទាំង​ត្រូវ​ទទួល​ទោសទណ្ឌ បើ​ល្មើ​សនឹង​វិធានការ​ការពារ​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩

#អរគុណសន្តិភាព

Leave a Reply