You are currently viewing គ.ជ.ប ចេញ​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​ការបិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​ទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត និង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុងក្រោយ

គ.ជ.ប ចេញ​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​ការបិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​ទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត និង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុងក្រោយ

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅ​ថ្ងៃទី២១  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បានចេញ​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​ការបិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​ទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត និង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុងក្រោយ​ឆ្នាំ២០១៩ សម្រាប់​ការពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ និង​ការចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២០ ។

គ.ជ.ប ចេញ​សេចក្ដីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​ការបិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​ទីតាំង​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត និង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុងក្រោយ

Leave a Reply