ឯកឧត្តម​ ហ៊ុន ម៉ាណែត អញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រជូនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឥន្រ្ទវិជ្ជា (IU)

នៅថ្ងៃចន្ទ ទី០៥ កញ្ញា ២០២២ ឯកឧត្តម​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយស បណ្ឌិតស្រាវជ្រាវ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជូនដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យឥន្រ្ទវិជ្ជា (IU)។