សម្ដេច​ក្រឡាហោម ស ខេង  ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​ស្ដីពី​នីតិវិធី​នៃ​ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ក្រៅ​ក្របខណ្ឌ​រដ្ឋ​របស់​រដ្ឋ​បាល​ឃុំ សង្កាត់

ភ្នំពេញ៖  សម្ដេច​ក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​ស្ដីពី​នីតិវិធី​នៃ​ការជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ក្រៅ​ក្របខណ្ឌ​រដ្ឋ​របស់​រដ្ឋ​បាល​ឃុំ សង្កាត់ ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់​អាច​ជ្រើសរើស​បាន​នូវ​បុគ្គលិក​ក្រៅ​ក្របខណ្ឌ​ដែលមាន​សមត្ថភាព និង​បទពិសោធន៍​សម្រាប់​បំរើកា​រងារ​ជូន​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព គណនេយ្យភាព និង​តម្លាភាព៕

#អរគុណសន្តិភាព