ក្រសួង​ការងារ ចេញ​សេចក្ដីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការបើក​ផ្ដល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ ជូន​កម្មករនិយោជិត​ដែល​ត្រូវបាន​ព្យួរ​កិច្ចសន្យាការងារ

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បានចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការបើក​ផ្ដល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​លើក​ទី៤៥ ជូន​កម្មករនិយោជិត​ដែល​ត្រូវបាន​ព្យួរ​កិច្ចសន្យាការងារ​ស្របតាម​ស្មារតី​នៃ​កញ្ចប់​វិធានការ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល។

ការបើក​ផ្ដល់ប្រាក់​ឧបត្ថម្ភ​លើក​ទី៤៥នេះ មាន​កម្មករនិយោជិត​សរុប​ចំនួន ៨,៤៨៤ នាក់ នៅ​រោងចក្រ-សហគ្រាស​ចំនួន ៦៦ ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍៕

#អរគុណសន្តិភាព