រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​សម្រេច​បន្ត​បែង​ចែកជា «តំបន់​ក្រហម», «តំបន់​លឿងទុំ» និង «តំបន់​លឿង» ១សប្តាហ៍​ទៀត ដល់​ថ្ងៃទី១៩ ឧសភា

ភ្នំពេញ៖រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញ​សេចក្តីសម្រេច ដាក់ចេញ​វិធានការ​រដ្ឋបាល​បន្ត សម្រាប់​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​ការឆ្លង​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ដោយ​បែងចែក ជា «តំបន់​ក្រហម», «តំបន់​លឿងទុំ» និង «តំបន់​លឿង» សម្រាប់​រយៈពេល១សប្តាហ៍​ទៀត គិត​ចាប់ពី​ម៉ោង​សូន្យ ថ្ងៃទី១៣ ដល់ ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕

#អរគុណសន្តិភាព