សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

ក្រសួងសុខាភិបាល បានជូនព័ត៌មានពីការបង្ការបញ្ហាសុខភាព បណ្តាលមកពីចំណីអាហារ និងចំណីអាហារកក ក្នុងបរិបទនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-១៩

លិខិត៖

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

 

#អរគុណសន្តិភាព