ទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ ជាង ៥ម៉ឺននាក់ដើរកម្សាន្ត កាលពីសប្តាហ៍ទី១ ខែកញ្ញានេះ

សប្ដាហ៍ទី១ ខែកញ្ញានេះ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលទេសចរប្រមាណជាង ៥១,០៤២ នាក់ ក្នុងនោះមានភ្ញៀវជាតិ ៥០,១៣៤ នាក់ និងភ្ញៀវបរទេសផ្ទៃក្នុង ៩០៨ នាក់។ នេះបើយោងតាមទំព័រហ្វេសបុក ក្រសួងទេសចរណ៍។

គោលដៅទេសចរណ៍សំខាន់ៗ រួមមាន៖ ខេត្តកំពត៖ ២៣,៧៨៧ នាក់ ខេត្តកែប៖ ៤,៩៥៥ នាក់ រាជធានីភ្នំពេញ៖ ៤,១៩០ នាក់ ខេត្តសៀមរាប៖ ៤,០៤៣ នាក់ និង ខេត្តតាកែវ៖ ៣,៧០២ នាក់។

Leave a Comment

Your email address will not be published.