សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

ពន្ធនាគារ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​ទឹកជំនន់ ហើយ​ត្រូវ​បង្ខំចិត្ត​ជម្លៀស​អ្នក​ជាប់ឃុំ​ទៅ​កន្លែង​មាន​សុវត្ថិភាព

បន្ទាយមានជ័យ៖ ពន្ធនាគារ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រង​ការវាយប្រហារ​ដោយ​ទឹកជំនន់ ហើយ​គណៈ​គ្រប់ គ្រង​នៅ​ទីនោះ ត្រូវ​បង្ខំចិត្ត​ជម្លៀស​អ្នក​ជាប់ឃុំ​ទាំងអស់ ទៅ​ពន្ធនាគារ​ខេត្តផ្សេងៗ ដែល​នៅ ក្បែរ។ របាយការណ៍​បានឱ្យដឹងថា ចំនួន​ជន​ជាប់ឃុំ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ​នេះ មាន១៦០០នាក់ ក្នុងនោះ​ស្រី១០០នាក់ ៕

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

#អរគុណ​សន្តិភាព