ព្រឹកនេះសម្តេចអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិនកុសមៈ

Related Posts