សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី៩ឆ្នាំនៃមរណភាពឪពុករបស់ខ្ញុំ

តាមបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នៅថ្ងៃនេះ សម្តេចតេជោ បានបង្ហោះរូបភាព លោកតាឧកញ៉ាមហាភក្តីសប្បុរសភោគាធិបតី ហ៊ុន នាង បានលើកឡើងដូច្នេះថា៖ «ថ្ងៃនេះជាខួបលើកទី៩ឆ្នាំនៃមរណភាព ឪពុករបស់ខ្ញុំ (១២កក្កដា២០១៣.១២កក្កដា២០២២)។ កូនគ្មានពាក្យអ្វីក្រៅពីពាក្យនឹកពុកនឹកម៉ែនោះឡើយ»

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331