សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

អង្គការ​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក កោតសរសើរ​សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​សកម្មភាព​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម​លិខិត​ដែល​ត្រូវបាន​បង្ហោះ​នៅលើ Facebook Page ផ្លូវការ​របស់​សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន បានឱ្យដឹងថា អង្គការ​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក (World Tourism Organization UNWTO) កោតសរសើរ​បាន​កោត​សរសើរ​កម្ពុជា ជាពិសេស​សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ដែល​បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​វិធានការ​ប្រប​កដោយ​ប្រសិទ្ធភាព និង​សកម្ម​បំផុត​ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹង​ការផ្ទុះ​ឡើងវិញ​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩។

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

សូម​អាន​ខ្លឹមសារ​ដូចខាងក្រោម៖

អង្គការ​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក កោតសរសើរ​សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​សកម្មភាព​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ អង្គការ​ទេសចរណ៍​ពិភពលោក កោតសរសើរ​សម្ដេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ក្នុង​សកម្មភាព​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩