ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ នឹង​ជាសះស្បើយ​ចំនួន​មួយ​នាក់

ភ្នំពេញ៖ យោងតាម​ក្រសួងសុខាភិបាល​បានចេញ​ផ្សាយ​នៅថ្ងៃនេះ​ថា បាន​រកឃើញ ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ០១នាក់ នឹង​ជាសះស្បើយ​ចំនួន​មួយ​នាក់។

លិខិត៖

#អរគុណសន្តិភាព