ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញ​ទីតាំង​ទី ៧កន្លែង សម្រាប់​យក​សំណាក ធ្វើតេស្ត​រក​មេរោគ​កូ​វីដ-១៩ លើក​ទី៣

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញ​ទីតាំង​ទី៧កន្លែង ដែល​នឹង​ត្រូវយក​សំណាក ដើម្បី​ធ្វើតេស្ត​រក​មេរោគ​កូ​វីដ១៩ លើក​ទី៣ នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ខាងមុខ។

ក្នុងនោះ ក្រសួង​ក៏បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អ្នកពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ព្រឹត្តិការ​ណ៌​សហគម​ន៌ ២៨  វិច្ឆិកា  អ​ញ្ញេ​ី​ញ​ទៅ​ធ្វេ​ី​តេស្ត​ជា​លេ​ី​ក​ទី៣   ទៅតាម​ថ្ងៃ​និង​ម៉ោង​ពេល  ជូន​ខាងក្រោម​នេះ ៖