សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិត​ជូន​វេទិកា​និពន្ធ​នាយក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុ​ជា ស្តីពី “តួនាទី​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​បរិបទ ជំងឺ​រាតត្បាត​សកល និង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ”

ភ្នំពេញ÷ សារលិខិត សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ផ្ញើជូន​វេទិកា​និពន្ធ​នាយក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុ​ជា ស្តីពី “តួនាទី​សារព័ត៌មាន​ក្នុង​បរិបទ ជំងឺ​រាតត្បាត​សកល និង​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ” នា​ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ។

#អរគុណសន្តិភាព