ក្រសួងសុខាភិបាល​ប្រកាសថា មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន ៤នាក់ និង​មិនមាន​ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ-១៩ថ្មី

ភ្នំពេញ៖ នៅ​ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ​នេះ ក្រសួងសុខាភិបាល​បានចេញ​សេចក្ដី​ប្រកាសថា មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន ៤នាក់ និង​មិនមាន​ករណី​វិជ្ជមាន​វីរុស​កូ​វីដ-១៩ថ្មី ដោយ​ក្នុងនោះ​ក៏បាន​បង្ហាញ​តារាង​នៃ​ស្ថានភាព​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ ផងដែរ។

#អរគុណសន្តិភាព