ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​បាន​តម្កល់​សេចក្តីសម្រេច​របស់ គ.ជ.ប ទុកជាបានការ​ពេញ​ទាំងមូល

ភ្នំពេញ៖  នៅថ្ងៃនេះ​ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ បោះឆ្នោត (គ .ជ. ប) បានទទួល លិខិត​ពី​ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ​ដោយ​ជូនដំណឹង​ថា បណ្តឹង​ចំនួន ៩៥ របស់​គណបក្ស​សម្ព័ន្ធ​ដើម្បី​ប្រជា​ធិ​ប តេ​យ្យ ដែល​ប្តឹងតវ៉ា​នឹង​សេចក្តីសម្រេច​របស់ គ.ជ.ប ដោយ​សុំ​លុប ឈ្មោះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចេញពី​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ដំបូង ត្រូវបាន​ដោះ ស្រាយ​រួចរាល់​ជា​ស្ថាពរ​នៅ​ថ្ងៃ​ដដែល​នេះ ដោយ​តម្កល់​សេចក្តីសម្រេច​របស់ គជប បានការ​ពេញ​ទាំងមូល៕

#អរគុណសន្តិភាព