ភ្នំពេញ៖ ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា បាន រកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១២នាក់ទៀត ដែលអ្នក ១២នាក់នោះ ជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយវិញមាន ១នាក់។

#អរគុណសន្តិភាព

Leave a Reply

Your email address will not be published.