ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញសេចក្តីជូន​ដំណឹងស្តី​ពីការ​គ្រប់គ្រង​ជន​បរទេស​អន្តោ​ប្រវេសន្ត​នៅ​កម្ពុជា

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ចេញ​​​សេចក្តីជូនដំណឹង​​​ស្តីពី​​​ការគ្រប់គ្រង​​​ជនបរទេស​​​អន្តោ​​​ប្រវេ​​​សន្ត​​​នៅ​​​កម្ពុជា​​​ចេញ​​​​​សេចក្តីជូនដំណឹង​​​​​ស្តីពី​​​​​ការគ្រប់គ្រង​​​​​ជនបរទេស​​​​​អន្តោ​​​​​ប្រវេ​​​​​សន្ត​​​​​នៅ​​​​​កម្ពុ​ជាត​ស្ថិតនៅ​ជា​គ្រោះ​ហានិភ័យ​ចំពោះ​សន្តិសុខ​ជាតិ សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​សុវត្ថិភាព​សង្គម ព្រមទាំង​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន​ស្នើសុំ​គោលការណ៍​ដឹកនាំ និង​បានទទួល​នូវ​ការគាំទ្រ​ដ៏​ខ្ពង់ខ្ពស់​ពីស​ម្តេច អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ដើម្បី​ដោះស្រាយ​កិច្ចការ​នេះ​ប្រកបដោយ​ការ​បេ្ត​ជ្ញា​ចិត្ត និង​ការទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ផលប្រយោជន៍​ជាតិ។

ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង​ជនបរទេស​អន្តោ​ប្រវេ​សន្ត​នៅ​កម្ពុជា៖

Leave a Comment

Your email address will not be published.