ភ្នំពេញ៖ ពីរ​ថ្ងៃ​មុននេះ​ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ​បានទូលប្រគេន​និង​ជំរាបជូន​បងប្អូន​ជនរួមជាតិយើង​ហើយ​ថា​យើង​បានទទួល​ពីសាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​នូវ​ជំនួយវ៉ាក់សាំង​លើកដំបូង​ចំនួន១លាន​ដូ​ស។

ថ្ងៃនេះ​ដើម្បី​បង្កើត​នូវ​ជំនឿ​ទុកចិត្ត​លើវ៉ាក់សាំង​និង​ជំរុញ​ចលនា​ប្រ​យុ​ទ្ទ​ប្រឆាំងកូ​វីដ១៩ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ​សូម​ប្រកាស់ថាវ៉ាក់សាំង​ដែល​នឹង​ចាក់​លើកទីមួយ​និង​មុនគេ​គឺ​រូប​ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ​នេះ​តែម្តង។

ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ​ត្រូវតែ​ស្ថិតនៅ​ខ្សែត្រៀម​ជួរមុខ​ដែលជា​ទម្លាប់​ធម្មតារបស់​ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំ​រាប់​សឹ​ប​ឆ្នាំ​មកហើយ។

អរគុណ​សន្តិភាព!

អរគុណ​នយោបាយ​ឈ្នះ ឈ្នះ!

#អរគុណ​សន្តិភាព

Leave a Reply

Your email address will not be published.