ក្រសួង​ធនធានទឹក អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឱ្យ​បន្ត​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ ខណ:ភ្លៀង​នៅតែ​បន្ត​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ នៅ​សប្តាហ៍​នេះ

 

ភ្នំពេញ÷ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម អំពាវនាវ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ឱ្យ​បន្ត​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ ខណ:ភ្លៀង​នៅតែ​បន្ត​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ នៅ​សប្តាហ៍​នេះ ។

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.