សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា នឹង​បន្ត​កិច្ចប្រជុំ​របស់ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បន្តទៀត

 

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

ភ្នំពេញ៖ កិច្ចប្រជុំ​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា នឹង​បន្ត​កិច្ចប្រជុំ​របស់ខ្លួន នៅ​ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ បន្តទៀត ។

សូម​អាន​លិខិត​នៅ​ខាងក្រោម៖