ភ្នំពេញ ៖ ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​រវាង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​និង​ជប៉ុន​មានតម្លៃ​ប្រមាណ ១,៦៩៣ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០២០ ដែល​ធ្លាក់ចុះ ១៦ ភាគរយ​ពីមួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ។

តួលេខ​ពី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បង្ហាញថា​ចាប់ពី​ខែមករា​ដល់​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ ២០២០ កម្ពុជា​បាន​នាំចេញ​ទំនិញ​មានតម្លៃ ១.០៥៦ លាន​ដុល្លារ​ទៅ​ជប៉ុន​ដោយ​ធ្លាក់ចុះ ៧,១៣ ភាគរយ​បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាលពី​ឆ្នាំមុន។

ប្រភព​ដដែល​បាន​បន្ថែមទៀតថា​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ចំណាយ​ប្រាក់​ប្រមាណ ៦៣៧ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​សម្រាប់​ការ​នាំចូល​ផលិតផល​ពី​ប្រទេស​ជប៉ុន​ដែល​ធ្លាក់ចុះ ២៧,៨០ ភាគរយ​ពីមួយ​ឆ្នាំទៅ​មួយឆ្នាំ។

យោងតាម​ក្រសួង​ផលិតផល​សក្តានុពល​ស​ម្រា​ប់​នាំចេញ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ជប៉ុន​គឺ​សម្លៀកបំពាក់​ស្បែកជើង​និង​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច។

នៅក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៩ ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ត្រូវបាន​កត់ត្រា​ក្នុងតម្លៃ ២,២៩២ លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ពោលគឺ​កើនឡើង ១៣ ភាគរយ​បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅនឹង​ឆ្នាំមុន។

#អរគុណសន្តិភាព

Leave a Reply

Your email address will not be published.