ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តី ជូនដំណឹង  ស្តី ពី  ការ ផ្អាក ដំណើរការ សាលារៀនមួយចំនួនជាបណ្ដោះអាសន្ន

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ ចេញសេចក្តី ជូនដំណឹង  ស្តី ពី  ការ ផ្អាក ដំណើរការ ជា ប ណ្តោះ អាសន្ន  អនុវិទ្យាល័យ ឫស្សីជ្រោយ  សាលាបឋមសិក្សា  ហ៊ុន  សែន  ឫស្សីជ្រោយ  ស្រុក ស្អាង  អនុវិទ្យាល័យ ឫស្សីស្រុក  ស្រុក កៀនស្វាយ  ខេត្តកណ្តាល សាលាបឋមសិក្សា កូ លាប ទី ១ និង សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង  សាខា ចាក់ អង្រែ រាជធានី ភ្នំពេញ  ដើម្បី ចៀសវាង ការ ឆ្លង ជំងឺ កូ វី ដ -១៩ ចូល ក្នុង សាលារៀន  និង រីក រាលដាល ក្នុង សហគមន៍៕

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *