ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការបរទេស និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ចេញ កំណត់​ទូត​ស្ដីពី​ផែនការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ជូន​ចំពោះ​បុគ្គលិក និង​ក្រុមគ្រួសារ​នៃ​អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល​នៅ​កម្ពុជា៕

#អរគុណសន្តិភាព

Leave a Reply

Your email address will not be published.