ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​បង្ហាញ​តម្លៃ​ប្រេងសាំង​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី ១៦ ដល់​ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​ពី​តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី ដែល​ត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពី​ថ្ងៃទី១៦ ដល់​ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នឹងត្រូវ​លក់​ន​គ្រប់​ស្ថា​នី​ក្នុងតម្លៃ ៣.៨៦០រៀល​ក្នុង​មួយ​លី​ត សម្រាប់​សាំង​ធម្មតា និង ៣៤១០រៀល​សម្រាប់​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ក្នុង​មួយ​លី​ត។

សូម​អាន​សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ខាងក្រោម៖

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.