ក្រសួងសុខាភិបាល​បន្ត​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ​ថ្មី ៤៣១ នាក់​ទៀត និង​ជាសះស្បើយ ៣១នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាស​ពី​ការបន្តរ​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ ថ្មី ចំនួន ៤៣១ នាក់​ទៀត និង​ជាសះស្បើយ​ចំនួន ៣១នាក់​កាលពី​ថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយ​ក្នុងនោះ​ករណី​ឆ្លង​សហគមន៍​មាន​ចំនួន ៤២៩ នាក់ និង​អ្នកដំណើរ​ពី​បរទេស​ចំនួន ២ នាក់។

បើតាម​ក្រសួងសុខាភិបាល ភ្នំពេញ មាន អ្នក​ឆ្លង ចំនួន 271នាក់  ខេត្ត​ព្រះសីហនុ មាន​អ្នក​ឆ្លង 133 ខេត្តកណ្ដាល មាន​អ្នក​ឆ្លង ចំនួន 10នាក់   ខេត្តកំពង់ចាម មាន​អ្នក​ឆ្លង​ចំនួន 4នាក់  ខេត្តតាកែវ មាន​អ្នក​ឆ្លង​ចំនួន  4 នាក់ ខេត្តព្រៃវែង មាន​អ្នក​ឆ្លង​ចំនួន 2 នាក់ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ មាន​អ្នក​ឆ្លង​ចំនួន  1នាក់ ខេត្តស្វាយរៀង មាន​អ្នក​ឆ្លង ចំនួន 1 នាក់ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​មាន​អ្នក​ឆ្លង​ចំនួន 1នាក់ ខេត្តកំពង់ធំ មាន​អ្នក​ឆ្លង 1នាក់ និង​ខេត្ត កំពត មាន​អ្នក​ឆ្លង​ចំនួន 1នាក់ ។

គិត​ត្រឹម​ព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មាន អ្នក​ឆ្លង​សរុប​ចំនួន៧៤៤៤ នាក់ អ្នកជា​សះស្បើយ​ចំនួន២៥៥៥ នាក់ អ្នក​កំពុង​ព្យាបាល​ចំនួន ៤៨៣៥ នាក់និង​អ្នកស្លាប់​ចំនួន៤៩ នាក់៕

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.