គ.ជ.ប លើក​ពេល​បោះឆ្នោត​សាកល្បង​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សារ​ឃុំ-សង្កាត់ ដោយសារ​បញ្ហា​កូ​វីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) នៅ​ថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានសម្រេច​លើក​ពេល​អនុវត្ត​ដំណើរការ នៃ​ការបោះឆ្នោត​សាកល្បង សម្រាប់​ជ្រើសរើស​ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០២១ ដែល​គ្រោង​នឹង​អនុវត្ត​នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ នៅក្នុង​ឃុំ សង្កាត់ គោលដៅ​ចំនួន ២៥នៃ​រាជធានី-ខេត្ត​ទាំងអស់​ទូទាំងប្រទេស។

ការសម្រេច​លើក​ពេលនេះ ដោយសារតែ គ.ជ.ប បាន​ពិនិត្យឃើញថា ស្ថានភាព​នៃ​ការឆ្លង​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ ក្នុង​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន កាន់តែ​ធ្ងន់ធ្ងរឡើង៕

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.