រាជរដ្ឋាភិបាល​យល់ព្រម​ផ្តល់​ដី ១កន្លែង​ទំហំ ២ហិកតា​នៅ​ស្រុក​ទាំង ខេត្តតាកែវ ដើម្បី​សាងសង់ ឈាបនដ្ឋាន​បូជាសព​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ១៩

តាកែវ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​យល់ព្រម​ផ្តល់​ដី ១កន្លែង​ទំហំ ២ហិកតា ៣០៣៣ម2 ស្ថិតក្នុង​ស្ថាន​នី​យ​ផ្សព្វផ្សាយ និង​ស្តា​ព្រៃឈើ​ត្រ​ពាំ​ធំ ក្នុងភូមិ​តា​ស្រែ​ន ឃុំ​ខ្វាវ ស្រុក​ទាំង ខេត្តតាកែវ ដើម្បី​សាងសង់ ឈាបនដ្ឋាន​បូជាសព​អ្នក​កើត​ជំងឺ​កូ​វីដ១៩៕

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.