រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រេច​បិទ​ផ្សារ​រដ្ឋ និង​ផ្សារ​មិន​រៀបរយ​ទាំងអស់ រយៈពេល១៤ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ: អភិបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ លោក ឃួ​ង ស្រេង នៅ​យប់​ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានសម្រេច​បិទ​ផ្សារ​រដ្ឋ និង​ផ្សារ​មិន​រៀបរយ​ទាំងអស់​នៅ​ទូទាំង​រា​ធានី​ភ្នំពេញ រយៈពេល១៤ថ្ងៃ។

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.