កម្ពុជា​អនុម័ត​លើ​កញ្ចប់​ស្តង់ដារ​បណ្តុះបណ្តាល ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ

ភ្នំពេញ៖ នៅ​ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​បណ្តុះបណ្តាល (NTB) បាន​ផ្តល់យោបល់ ឯកភាព អនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​កញ្ចប់​ស្តង់ដារ​បណ្តុះបណ្តាល និង​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ដែល​បាន​អភិវឌ្ឍន៍​ក្នុង វិស័យ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់​គាំទ្រ​ដល់​ការអនុវត្ត​ក្របខ័ណ្ឌ គុណវុឌ្ឍិ​ជាតិ​កម្ពុជា(CQF) ឱ្យ​ផ្សារភ្ជាប់​ទៅនឹង​ក្របខ័ណ្ឌ​គុណវុឌ្ឍិ​យោង​អាស៊ាន(AQRF) ក៏ ដូចជា​ការគាំទ្រ​ប្រព័ន្ធ​វាយតម្លៃ​ផ្អែកលើ​សមត្ថភាព និង​ការផ្តល់​គុណវុឌ្ឍិ​សម្រាប់​កម្ពុជា (CBACS) ដើម្បី​លើកកម្ពស់​និង​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ ឱ្យ​ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​សេចក្តីត្រូវការ​របស់​ស​ង្គ​ម​សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា​នាពេល បច្ចុប្បន្ននេះ ។

ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​បណ្តុះបណ្តាល​លើក​ទី១០ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ នៅ​សណ្ឋាគារ​ភ្នំពេញ ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​បណ្តុះបណ្តាល (National Training Board, NTB) បាន​គូសបញ្ជាក់ថា កន្លងមក​គណៈកម្មាធិកា​រ​ជាតិ​បណ្តុះ បណ្តាល ធ្លាប់បាន​អនុម័ត​យល់​ព្រម​ដាក់ឱ្យ​ប្រើប្រាស់ និង​អនុវត្ត​គោលនយោបាយ​មួយ ចំនួន​សម្រាប់​អនុវត្ត​នៅក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ និង​កញ្ចប់ ស្តង់ដារ​បណ្តុះបណ្តាល​តា​ម​វិស័យ​អាទិភាព​លើ​មុខរបរ​ដែល​ទីផ្សារ​កំពុងមាន​តម្រូវការ​ខ្ពស់​នាពេល​បច្ចុប្បន្ន និង​ទៅ​អនាគត​ជាច្រើន​រួចមកហើយ។ ឯកឧត្ដម​រដ្ឋមន្ដ្រី​បាន​បន្ដថា កញ្ចប់​ស្តង់ដារ​បណ្តុះបណ្តាល​នេះ គឺជា​ឯកសារ​គោល​ក្នុងការ​កំណត់​សមត្ថភាពសំខាន់ៗ ដូចជា​សមត្ថភាព​មូលដ្ឋាន ឬ​សមត្ថភាព​គាំទ្រ​ការបំពេញ​ការងារ (ជំនាញ​ទន់) និង​សមត្ថភាព​ស្នូល (ជំនាញ​បច្ចេកទេស​បំពេញការងារ) ជាដើម។

សូមបញ្ជាក់ថា ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​បណ្តុះបណ្តាល​លើក​ទី១០ នេះ អង្គប្រជុំ​បានអនុម័ត​យល់ព្រម​លើ​កញ្ចប់​ស្តង់ដា​បណ្តុះបណ្តាល​លើ ៦វិស័យ ចំនួន ៣៣មុខរបរ ចាប់ពី​កម្រិត ១ ដល់​កម្រិត ៥ នៃ​ក្របខ័ណ្ឌ​គុណវុឌ្ឍិ​ជាតិ​កម្ពុជា (CQF) ក្នុងនោះ​រួមមាន ទី១. វិស័យ​សំណង់​មាន ៨មុខរបរ។ ទី២. វិស័យ​មេកា​និក (អនុវិស័យ​រថយន្ត) មាន ៧មុខរបរ។ ទី៣. វិស័យ​អគ្គិសនី និង​ថាមពល​មាន ៥មុខរបរ។ ទី៤. វិស័យ​ធុរកិច្ច និង​ព័ត៌មានវិទ្យា​មាន ៤មុខរបរ។ ទី៥. វិស័យ​កម្មន្តសាល​មាន ៧មុខរបរ។ ទី៦. វិស័យ​បរិក្ខារ​ត្រជាក់ និង​កំដៅ​មាន ២មុខរបរ និង​កញ្ចប់​ស្តង់ដា​បណ្តុះ​បណ្តាល​អ្នកវាយតម្លៃ​សមត្ថភាព​កម្រិត១ ៕

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.