ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសឱ្យប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទ «ការអប់រំពីចម្ងាយ» App ជាផ្លូវការ

សេចក្តីប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​ការដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទដៃ App “ការអប់រំ​ពី​ចម្ងាយ” ក្រោម​កិច្ចសហការ​រវាង​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា និង​ក្រសួង​ប្រៃសណីយ៍ និង​ទូរគមនាគមន៍។

សេចក្ដីប្រកាស​មាន​ដូចខាងក្រោម៖

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *