សម្តេច តេ​ជោ បញ្ជាក់ថា  ពលរដ្ឋ នៅ​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្តកណ្តាល​នឹង​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ឱ្យ​រួចរាល់​ក្នុង​ខែឧសភា​និង​មិថុនា២០២១នេះ។

ភ្នំពេញ៖សម្តេច តេ​ជោ  ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​កម្ពុជា​បញ្ជាក់ថា  វ៉ា​ក់ សាំង នឹង​ចាក់​ជូនគ្រប់ៗគ្នា​គ្រាន់​តែមាន​មុន​មាន​ក្រោយ​ព្រោះ​ពេទ្យ​យើង​មិន​អាចធ្វើ​មួយថ្ងៃ​ឬមួយ​សប្តាហ៍​អស់​ទេ។

សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន មានប្រសាសន៍ថា “យើង​នឹង​ចាក់​ជូន​បងប្អូន​នៅ​ភ្នំពេញ​និង​ខេត្តកណ្តាល​ឱយ​រួចរាល់​ក្នុង​ខែឧសភា​និង​មិថុនា២០២១នេះ”។

សម្តេច​តេ​ជោ​បន្តថា ពេលនេះ​កំពុង​ប្រ​ម៉ូ​ល​ផ្តុំ​ការខិតខំ​ចាក់​នៅ​តំបន់​ក្រហម​ឱយបាន​មុន។

សូម​បងប្អូន​អត់ធ្មត់​រង់ចាំ​បន្តិច​វ៉ាក់សាំង​នឹង​យកទៅ​ចាក់​ជូន​បងប្អូន​ឱយបានគ្រប់ៗគ្នា។ខ្ញុំ​ប្រើពាក្យ​ថា​ស្រោច​វ៉ាក់សាំង​ជូន​ប្រជាជន​នៅ​ភ្នំពេញ  ឱ្យ មាន​ភាព​សាំ​មិនឱយ​មាន​ឆ្លង​កូ​វីដ១៩តទៅទៀត។

សម្តេច តេ​ជោ នាយក​រដ្ឋ មន្ត្រី   បាន លើក ឡើង ដូច្នេះ នៅក្នុង ការ​តប​ខំ​មិន របស់​ពលរដ្ឋ  ក្នុង ហ្វេ​ស ប៊ុ​ក របស់ សម្ដេច តេ​ជោ ៕

#អរគុណសន្តិភាព

Leave a Comment

Your email address will not be published.