សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

សម្តេចតេជោបញ្ចប់ធ្វើចត្តាឡីសក័រយះពេល១៤ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃនេះ សម្តេចបានខបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីសក័រយះពេល១៤ថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រូពេទ្យយកសំណាកទៅពិនិត្យ និងបញ្ជាក់ថាសម្តេចពុំមានកូវីដ១៩នោះទេ។

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

សម្តេតេជោ ហ៊ុន សែនបានសរសរនៅលើទំព័រហ្វេសបុកនៅថ្ងៃនេះថា មុនទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រោយត្រឡប់មកវិញខ្ញុំត្រូវធ្វើតេស្តរហូត៤ដងនិងត្រូវរស់នៅម្នាក់ឯងរយះពេល១៤ថ្ងៃដែលនេះជាវិធានការសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្នាត្រូវតែគោរព៕

#អរគុណសន្តិភាព