សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

សម្តេច​តេ​ជោ៖ យន្តការ​ឧបត្ថម្ភ​ស្បៀង​ទៅកាន់​តំបន់​ប្រឈម​ត្រូវផ្ដោត​ការយកចិត្តទុកដាក់​សំខាន់​ទៅលើ​អ្នក​ដែល​ខ្វះ​ស្បៀង​ជាមុន

សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​កម្ពុជា​បានលើកឡើង​ថា “ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​យន្តការ​ឧបត្ថម្ភ​ស្បៀង​ទៅកាន់​តំបន់​ប្រឈម​ខ្លាំង ជាពិសេស​តំបន់​ក្រហម យើង​ដឹង​ហើយ​ថា​មាន​ប្រជាជន​ដែល​ត្រូវ​ជួយ​ច្រើនណាស់ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ជួយ​ឱ្យចំ​គោលដៅ ចំពោះ​អ្នក​ដែល​ខ្វះខាត និង​តំបន់​បិទ​ខ្ទប់ ហើយ​ខ្លះ​មិនទាន់​បានទទួល​ជំនួយ​នៅឡើយ” ។

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

សម្ដេច​តេ​ជោ​បាន​បន្ថែមទៀតថា “ដូច្នេះ​អាជ្ញាធរ ត្រូវផ្តោត​ទាំង​ទីកន្លែង ផ្ដោត​ការយកចិត្តទុកដាក់ សំខាន់​ទៅលើ​អ្នក​ដែល​ខ្វះ​ស្បៀង​ជាមុន ហើយ​ប្រាប់​អ្នក​ដែល​បានទទួល​ស្បៀង ឬ​នៅសល់​ស្បៀង រួចមកហើយ ឱ្យ​ពួកគាត់​យោគយល់ នៅ​គ្រា​ដែល​ប្រទេស​កំពុង​ជួប​គ្រាអាសន្ន​នេះ” ៕