សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ សូមចូលរួមអបអរសាទរជាមួយបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ ១៣៥នាក់

កំពង់ស្ពឺ៖  ឯកឧត្តម វុី សំណាង អភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានបញ្ជាក់ថា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ខេត្តកំពង់ស្ពឺមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ ១៣៥នាក់។

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្ត សូមសំណូមពរដោយទទូចសូមឱ្យបងប្អូនយើងដែលជាសះស្បើយនៅថ្ងៃនេះបន្តធ្វើច័ត្តឡីស័កនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃជាកំហិត។ ក្នុងករណីមានការសង្ស័យសូមប្រញាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកអាជ្ញាធរឬក៏សេវាសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការឆ្លើយតប។ សូមអរគុណ!

#អរគុណសន្តិភាព