រដ្ឋបាលខេត្ត​ទុក​រយៈពេល ១០ថ្ងៃ សម្រាប់​ការរុះរើ​សំណង់​រំលោភ​លើដី​ផ្លូវ ក្នុង​គម្រោង​ស្ថាបនា​ផ្លូវ ៣៨ខ្សែ​នៅ​ក្រុង​សៀមរាប

សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្ត​ទុក​រយៈពេល ១០ថ្ងៃ សម្រាប់​ការរុះរើ​សំណង់​រំលោភ​លើដី​ផ្លូវ ដី​ចំណីផ្លូវ អូរ ប្រឡាយ និង​ដី​ចំណី​ស្ទឹង​សៀមរាប​សម្រាប់​ការអនុវត្ត​គម្រោង​ស្ថាបនា​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្លូវ​ចំនួន ៣៨ខ្ស នៅក្នុង​ក្រុង​សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ។

 

ក្នុង​គោលបំណង​ឱ្យ​ការស្ថាបនា​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្លូវ​ទាំង ៣៨ខ្សែ អាច​ប្រព្រឹត្តទៅបាន​ដោយ​រលូន និង សម្រេច​តាម​ផែនការ រដ្ឋបាលខេត្ត សូម​ជូនដំណឹង​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​សហការ​រុះរើ​សំណង់​របស់ខ្លួន​ដោយ​ខ្លួនឯង ក្នុង​រយៈពេល ១០ ថ្ងៃ គិត​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដល់​ថ្ងៃទី០២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជា​កំហិត ហើយ​មន្ត្រី​ជំនាញ​នឹង​ចុះ​សហការ​វាស់វែង​ជូន​និង​ប្អូន​ប្រជាប ប្រជាពលរដ្ឋ​ឡើយ។

ជាមួយគ្នានេះ រដ្ឋបាលខេត្ត ក៏ដូចជា​គណៈកម្មការ​អន្តរក្រសួង​សូម​ថ្លែងអំណរគុណ​ចំពោះ​រាល់​ស្មារតី​ចូលរួម ដើម្បី​អនុវត្ត​ការស្ថាបនា​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផ្លូវ​ទាំង ៣៨ខ្សែ ឱ្យ​ប្រព្រឹត្តទៅបាន​រលូន​ស្របតាម​ផែនការ និង​ទាន់ពេលវេលា។

គួរបញ្ជាក់​ផងដែរ​ថា គម្រោង ស្ថាបនា ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវ ចំនួន៣៨ខ្សែ នៅ ក្រុង សៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ដែលជា កញ្ចប់ ថវិកាជាតិ ចំនួន ១៥០លាន ដុល្លារ អាច នឹង បើក ការដ្ឋាន ស្ថាបនា នៅ ពាក់កណ្ដាល ខែវិច្ឆិកា ខាងមុខនេះ ហើយ គ្រោង នឹង បញ្ចប់ នៅ ឆ្នាំ ២០២១  ៕