ការចាក់​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ១៩ ទូទាំងប្រទេស​សរុប​បាន​ចំនួន ២,២៦៩,៨៦០នាក់ គិត​ត្រឹម​ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា

ភ្នំពេញ៖ គិត​ត្រឹម​យប់​ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និង​ក្រសួងការពារជាតិ បាន​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​កូ​វីដ១៩ជូន​មន្ត្រីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និង​កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅ​ទូទាំងប្រទេស​សរុប​ចំនួន ២,២៦៩,៨៦០នាក់់៕

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.