សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

អាជីវករ​ផ្សារ​ព្រៃវែង ដែលមាន​ផ្ទុក​ជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ចំនួន១០នាក់ ត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅ​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្ត

ព្រៃវែង៖  មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្តព្រៃវែង បាន​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​តេស្ដ​រហ័ស Rapid Test លើ​អាជីវករ​ផ្សារ​ព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង ប្រមាណ​ជាង២០០នាក់ ជា​លទ្ធផល​រកឃើញ​វិជ្ជមាន​ជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ចំនួន១០នាក់ (ស្រី៨នាក់) នៅ​ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ដែល​សុទ្ធតែ​ពាក់ព័ន្ធ​ជាមួយ​អាជីវករ​លក់​មាស។

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ ចំនួន១០នាក់​នេះ ត្រូវបាន​បញ្ជូនទៅ​សម្រាក​ព្យាបាល​នៅ​មន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេត្ត រួមមាន៖

* ទី១៖ ឈ្មោះ ជៀន ចាន់​សុ​ធិ អាយុ២៣ឆ្នាំ រស់នៅ​ភូមិ​លេខ២ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)

* ទី២៖ ឈ្មោះ ណាន ស្រី​ណា ភេទ​ស្រី អាយុ១៨ឆ្នាំ នៅ​ភូមិ​លេខ៦ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង ជា​អ្នកលក់​គុយទាវ នៅ​ផ្សារ​ព្រៃវែង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)

* ទី៣៖ ឈ្មោះ ចេង សុ​ខេង អាយុ៤២ឆ្នាំ នៅ​ភូមិ​លេខ៦ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង ជា​អ្នកលក់​គុយទាវ នៅ​ផ្សារ​ព្រៃវែង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)

* ទី៖ ឈ្មោះ ស្រេង ភ​ត្រា ភេទ​ប្រុស អាយុ៣៦ឆ្នាំ នៅ​ភូមិ​លេខ៦ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង ជា​ប្តី​អ្នកលក់​គុយទាវ​នៅ​ផ្សារ​ព្រៃវែង ឈ្មោះ ចេង សុ​ខេង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)

* ទី៥៖ ឈ្មោះ សុខ ស្រី​ញ៉ូ​វ ភេទ​ស្រី អាយុ១៨ឆ្នាំ នៅ​ភូមិ​លេខ៦ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង ជាជាង​អ៊ុត សក់ នៅ​ផ្សារ​ព្រៃវែង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)

* ទី៦៖ ឈ្មោះ សុខ ពាង ភេទ​ស្រី អាយុ២៩ឆ្នាំ នៅ​ភូមិ​លេខ៦ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)

* ទី៧៖ ឈ្មោះ មី ទាង ភេទ​ស្រី អាយុ៥៧ឆ្នាំ នៅ​ភូមិ​លេខ៨ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)

* ទី៨៖ ឈ្មោះ ងៀ​ន ធី​ធូ ភេទ​ស្រី អាយុ៤៦ឆ្នាំ នៅ​ភូមិ​លេខ៦ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)

* ទី៩៖ ឈ្មោះ ង្វៀន ធី​ងួន ភេទ​ស្រី អាយុ៦៩ឆ្នាំ នៅ​ភូមិ​លេខ៦ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)

* ទី១០៖ ឈ្មោះ សៀក សុ​រី​យា ភេទ​ស្រី អាយុ៤៣ឆ្នាំ នៅ​ភូមិ​លេខ៣ សង្កាត់​កំពង់លាវ ក្រុង​ព្រៃវែង បាន​ប៉ះពាល់​ផ្ទាល់​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វីដ១៩ ឈ្មោះ ឡេង វាសនា (អ្នកលក់​មាស​ផ្សារ​ព្រៃវែង)៕

#អរគុណសន្តិភាព