សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន
កំពូលស្ថាបនិក និងជាបិតាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជា

រដ្ឋបាលខេត្តខេត្តសៀមរាប ដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះបម្រាមគោចរ និងបម្រាមមួយចំនួនបន្ថែម

សៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តខេត្តសៀមរាប បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការអនុវត្តវិធានការចំពោះបម្រាមគោចរ និងបម្រាមមួយចំនួនបន្ថែម ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តសៀមរាប។

ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារ «អរគុណសន្តិភាព» ដើម្បីចុះផ្សាយព័ត៌មានតាមរយៈ
Telegram៖ 0973323331

សូមបញ្ជាក់ថា៖ បម្រាមគោចរ និងបម្រាមមួយចំនួនបន្ថែម គឺអនុវត្តចន្លោះពីម៉ោង ២២ ដល់ម៉ោង ៤ ដែលខ្លឹមសារលម្អិត និងករណីលើកលែង ដូចមានចែងក្នុងសេចក្តីសម្រេចខាងក្រោម៖

#អរគុណសន្តិភាព