សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន! អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​បាន​កើនឡើង​ដល់​ជាង ២៥លាន​នាក់ និង​ស្លាប់​ជាង ៨៥ម៉ឺន​នាក់

ភ្នំពេញ៖ ចំនួន​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក នៅតែ​បន្ត​កើនឡើង ខណៈដែល​អង្គការ​សុខ​ភាព​ពិភពលោក អំពាវនាវ​ឱ្យ​បណ្ដា​ប្រទេស​មួយចំនួន បង្កើន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រោះរ​លក់​នៃ​ការផ្ទុះ​ឡើងវិញ​នៃ​ជំងឺ​នេះ បាន​នាំឱ្យ​ចំនួន​នៃ​អ្នក​ឆ្លង​បាន​កើនឡើង​ដល់ ២៥,៦២១,៩៦៧នាក់​ហើយ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។

សូម​ប្រុងប្រយ័ត្ន! អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​បាន​កើនឡើង​ដល់​ជាង ២៥លាន​នាក់ និង​ស្លាប់​ជាង ៨៥ម៉ឺន​នាក់

គេហទំព័រ Worldometer បានបង្ហាញ​ទិន្នន័យ​នៃ​អ្នក​ឆ្លង​ជំងឺ​កូ​វីដ-១៩ ដោយ​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​នេះ​មាន​ចំនួន ២៥,៦២១,៩៦៧នាក់ ក្នុងនោះ​អ្នកស្លាប់​មាន​ចំនួន ៨៥៤,២៣៥នាក់ និង​ជាសះស្បើយ​ឡើងវិញ ១៧,៩២២,២១៨នាក់ (គិត​ត្រឹម​ម៉ោង៧៖៣០នាទី ម៉ោង​នៅ​កម្ពុជា) ៕

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *