ត្រឹម​រយៈ២៤ម៉ោង ឥណ្ឌា​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ-១៩ ថ្មី ជាង ២៦១,៥០០នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ១,៥០១នាក់

ញូ​ដេលី៖ ក្រសួងសុខាភិបាល​ឥណ្ឌា នៅ​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ​បានប្រកាស​ពី​ការរកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង COVID-19 ចំនួន ២៦១,៥០០នាក់ និង​ស្លាប់​ថ្មី ១,៥០១នាក់​ក្នុង​រយៈពេល ២៤ម៉ោង​ចុង​ក្រោយនេះ។

#អរគុណសន្តិភាព

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.