គេហទំព័រ «អរគុណសន្តិភាព» ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេសគឺ​ផ្សាយ​អំពីភាពរីចចម្រើន និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បើគ្មានសន្តិភាព ក៏គ្មានថ្ងៃនេះដែរ ដូច្នេះយើងរស់នៅក្រោមដំបូលសន្ដិភាព យើងត្រូវចេះ «អរគុណសន្តិភាព» និង ដឹងគុណសន្តិភាព ជាពិសេសគឺត្រូវគោរព និងថែរក្សាសន្តិភាព…